Ai Consulting

360 analyse - optimaliseringsprogram

Selskapets grunnmur er Servicemarkeds-avdelingen:

 • 360 analyse, med full gjennomgang av alle områder. Verksted, kundemottak, lager, bilutleie, dekkhotell og administrasjon.

 • Utarbeidelse av rapport, med dertil følgende handlingsplan, som forankres med eier og ledelse.

 • Direkte oppfølging i 6 måneder for å sikre implementering og resultat forbedring.

Salgsavdelingen:

 • 360 analyse. Gjennomføres salget som ønsket og forventet? Selges det til tilstrekkelig antall kunder? Selges det tilstrekkelig med mersalg pr. kunde?

 • Utarbeidelse av rapport med dertil følgende handlingsplan.

 • 6 måneders oppfølging for å sikre implementering og resultat forbedring

Administrasjon og økonomi:

 • 360 analyse. Fungerer administrasjonen optimalt overfor andre avd.? Har man de riktige styringsverktøy fra økonomi for å drive selskapet optimalt?

 • Hvordan sikrer man at alle forstår konsekvensen av regnskapene, likviditets-styring, og balanse føring.

 • Finnes det effektivitets-rapporter for de produktive medarbeidere, og benyttes de.

Forventninger til resultat:

 • Ovennevnte program garanteres et driftsresultat på minst 1,5%  på permanent basis og ganske umiddelbart.

 • Dersom samarbeidet fortsetter vil man i år to oppnå et økende resultat, med opp mot 2,5% i resultat forbedring.
nb_NONorsk bokmål